Disclaimer 1
Disclaimer 1

Disclaimer

Facebook Disclaimer

Facebook Disclaimer Deze pagina en deze website is geen onderdeel van de FACEBOOK website of van FACEBOOK Inc. Bovendien, deze website wordt niet gepromoot door FACEBOOK. FACEBOOK is een merk van FACEBOOK Inc.

Earnings Disclaimer

De informatie op deze website is informatief van aard. We maken geen claims over hoeveel inkomen je zou kunnen verdienen. Ook presenteren we geen manieren om rijk te worden.

Als er bedragen genoemd worden, dan zijn dit cijfers die klanten met ons gedeeld hebben over hun resultaten. Deze resultaten worden door ons niet geverifieerd. Neem niet aan dat je hetzelfde inkomen zult genereren.

Als er bedragen genoemd worden, neem dan niet aan dat dit gemiddeld inkomen is. Gemiddeld inkomen bestaat niet. Testimonials van individuen mogen niet gezien worden als een representatie van gemiddeld inkomen. 

Succes is afhankelijk van meerdere factoren. We kennen jouw educatieve achtergrond niet, je kennis, je ervaring of de tijd die je gaat besteden om resultaten te behalen.

Er is geen garantie dat je geld zult verdienen met de ideeën die gepresenteerd worden in onze materialen. Voorbeelden kunnen niet geïnterpreteerd worden als een belofte of een garantie. Vele factoren zijn belangrijk om te bepalen of en welke resultaten behaald worden. Er zijn geen garanties dat je dezelfde resultaten behaald als een ander. 

Je gaat er mee akkoord dat we niet delen in jouw succes. Zo zijn we ook niet verantwoordelijk als er iets mis gaat door jouw acties.

Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

Als er uitspraken zijn over verwachtingen naar de toekomst, dan zijn deze niet gebaseerd op historische of huidige feiten. Er worden dan woorden gebruikt zoals “geschat”, “verwacht”, “plan”, “geloven” of woorden met een gelijke strekking. Dit zijn meningen en kunnen niet opgevat worden als feiten.

Disclaimer

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Boom Consult te mogen claimen of te veronderstellen.

Boom Consult streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Boom Consult aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van erikverhagen.com op deze pagina.